Bazén Bory

Plavání

Vaničkové plavání - pro děti od ukončeného 3. měsíce věku. Informace v kapitole Vany.
Plavání rodičů a dětí od dokončeného 6.měsíce do 4 let.
Samostatné plavání bez rodičů do 6 let.

Plaveme ve vlastním bazénu s teplotou vody 30 st. Voda je upravovaná chlorovým vápnem a čištěna UV lampou.

Plavecké lekce trvají 30 minut. Plavání vedou odborně vyškolené instruktorky. V lekcích si osvojíte manipulaci s dětmi ve vodě, naučíme Vás jak dítě správně navést k plaveckému pohybu. Dáme Vám instrukce , jak dítě vhodně potápět. Bazén je vybaven plaveckými pomůckami a mnohými vodními hračkami - schody, plošiny, skluzavka, houpačka atd. Při plaveckých lekcích je potřeba dodržovat návštěvní řád bazénu. Pečlivě se před vstupem sprchovat. Používat vyprané plavky. Po plavání Vám zapůjčíme feny a poskytneme prostor v herně , kde se můžete občerstvit. V herně je připravená MWT k ohřevu dětské stravy. Vypůjčit si můžete krmící židličku, bryndáčky a dětské nádobí.

Cvičení

Kojenci - cvičení od dokončeného 2. měsíce do doby než dítě začne samostatně lézt.
Lezení - určeno lezoucím dětem až po dobu počátků chůze.
Chodci - cvičení rodičů s dětmi.
Cvičení bez rodičů - pro nebojácné a samostatné děti od 2. roku.
Výtvarná dílna - pro samostatné děti od 2,5 roku, které se chtějí výtvarně rozvíjet.

Tělocvična Hobitu je  vybavená cvičebními  edukačními prvky, nářadím, náčiním, vlastníme pomůcky pro rozvoj koordinace, jemné motoriky a smyslového vnímání . Děti si během lekcí osvojí pohybové dovednosti, potrénují rovnováhu i akrobacii. Každou lekci pohyb doprovází říkanky a písničky.