Cvičení

V podzimním kurzu máme otevřené všechny formy pohybových aktivit - všechna cvičení jsou obsazená!

Nová hodina pro kojence narozené mezi květnem - červencem 2017 se bude otevírat od listopadu v pondělí ,

v čase od 9,45 - 10,30.

Přihlásit se do tohoto cvičení můžete od 16,10. telefonicky na čísle 377446941.

 

Kojenci - cvičení od dokončeného 2. měsíce do doby než dítě začne samostatně lézt.
Lezení - určeno lezoucím dětem až po dobu počátků chůze.
Chodci - cvičení rodičů s dětmi.
Cvičení bez rodičů - pro nebojácné a samostatné děti od 2. roku.
Výtvarná dína - pro samostatné děti od 2,5 roku, které se chtějí výtvarně rozvíjet. 

Tělocvična Hobitu je vybavená cvičebními edukačními prvky, nářadím, náčiním, vlastníme pomůcky pro rozvoj koordinace, jemné motoriky a smyslového vnímání . Děti si během lekcí osvojí pohybové dovednosti, potrénují rovnováhu i akrobacii. Každou lekci pohyb doprovází říkanky a písničky.