Návštěvní řád

Do Hobitu choďte zdrávi, změny zdravotního stavu konzultujte s vaším lékařem. Do bazénu nesmíte v případě pokud trpíte vy nebo vaše dítě jakoukoli infekční nemocí, projevuje se u vás či u dítěte průjmové onemocnění, akutní onemocnění atd.

Řiďte se pokyny instruktorek.

Do DAC Hobit přicházejte o 15 minut dříve než Vám začíná Vaše cvičební nebo plavecké lekce.

Nenoste s sebou nic cenného. Zamykejte si své věci do určených skříněk. Klíček od botníku si vyžádejte u barové služby. Uložte obuv a drobné věci, uzamkněte skříňku a klíček vraťte i s vaším klubovým průkazem barové službě. Při odchodu si vyžádejte klíček, vyjměte boty a klíček vraťte zpět na bar. Barová služba Vám odevzdá Vaší průkazku. Pokud budou skříňky obsazeny, služba Vám uschová obuv a osobní věci v recepci. V šatně u bazénu všechny věci uzamkněte ve skříňce klíček uschovejte i s plaveckými věcmi v košíčku. Košík během lekce uložte na polici u bazénu. Po plavecké lekci klíček ponechejte ve skříňce. Závady na zařízení ihned ohlaste instruktorce nebo barové službě. Při ztrátě klíče Vám bude naúčtován poplatek 50,- Kč. Při poškození zámku, nebo skříňky 100,-Kč. Kočárky si zamykejte vlastním zámkem venku před DAC Hobit ke kovové mříži.

Před vstupem do bazénu se osprchujte bez plavek, plavky vždy musí být vyprané. Před vstupem do bazénu je nutné umýt celé tělo mýdlem, a umýt vlasy šamponem, pečlivě spláchnout vodou. Toto je nutné provést před plaváním pokaždé. Není možné se osprchovat a obléci plavky doma.

V prostorách bazénu a sprch je nutné se pohybovat obvzlášť obezřetně. Je zde všude mokrý provoz a tedy je nutné dbát zvýšené opatrnosti.V šatnách je zakázáno konzumovat potraviny a nápoje. Klíče od skříněk ponechávejte v zámku, neodnášejte a nedávejte dětem na hraní.

Do bazénu i tělocvičny mohou účastníci kurzů pouze pod dohledem instruktorky, musí vyčkat jejích pokynů.
Pokud dítě použije nočník je vaší povinností tento nočník vynést na WC, vyprázdnit ho, vypláchnout vodou a vydezinfikovat připravenými preparáty a umístit na své místo.

Do bazénu smí s dítětem pouze jedna dospělá osoba.

Fotky či natáčení videa mohou být pořizovány pouze pro soukromé účely nebo s výslovným souhlasem provozní vedoucí.

Dítě se smí pohybovat v prostorách Hobitu pouze v doprovodu dospělé osoby, která za toto dítě ručí. Tato osoba dohlíží i na to, zda dítě nepoškozuje zařízení DAC Hobit. Za konání dětí v herně plně zodpovídají rodiče.

Je zakázáno dětem používat skluzavku umístěnou na podestě před tělocvičnou. Klouzat se mohou pouze za přítomnosti dospělé osoby. Skluzavka musí být posunuta co nejdále od zábradlí a dospělá osoba, která za dítě zodpovídá musí stát mezi zábradlím a skluzavkou. Pozor tato skluzavka je určena pouze dětem do 25 kg, děti těžší tuto skluzavku nesmí používat.

Návštěvní řád musí dodržovat i osoby, které se v Hobitu pohybují, jako návštěva a nejsou aktivními účastníky kurzů a je povinností účastníka kurzu na pravidla pohybu v Hobitu upozornit.

Pokud jde návštěvník sledovat hodiny k bazénu musí mít sportovní oblečení a čisté, vlastní přezůvky.

Pokud vcházíte do prostoru ohraničen vrátky je vaší povinností vrátka otevřít – nepřekračovat, a pečlivě je za sebou uzavřít.

Každý účastník kurzů i návštěvník DAC Hobit je povinen s tímto řádem seznámit.

Náhradní hodiny

Náhradní hodiny vyhledávejte pomocí náhradového systému na www.dac-hobit.c , NÁHRADY, případné problémy konzultujte přes barovou službu. Náhradní hodiny jsou vypisovány pouze pro některé aktivity pořádané DAC Hobit, aktivity, které nejsou nabízené v rámci náhradních hodin nelze nahrazovat.

Náhradní hodiny jsou poskytovány na cvičení a plavání pouze těm, kteří se včas a řádně omluví ze své lekce. Řádná omluva je brána jako omluva do 9,00 téhož dne jako je hodina řádná. Později omluvená hodina propadá bez náhrady.
Pokud Vám dorazí sms zpráva o uvolněné lekci a na tuto lekci nemůžete dorazit, je zapotřebí tuto náhradu omluvit včas. pokud tak neučiníte lekce propadá. Nelze přijít na náhradu na doporučení jiného účastníka kurzů.
Vámi zameškané hodiny nejsou přenosné a musí být nahrazeny před ukončením právě probíhajícího kurzu. Plavecké hodiny je možné převádět pouze výjmečně a to z velice závažných zdravotních důvodů a pouze tehdy pokud tato skutečnost byla nahlášena do poloviny právě probíhajícího kurzu provozní vedoucí nebo jednateli společnosti. U ostatních aktivit tuto službu neposkytujeme.

Podmínky zrušení kurzu

Kurz je možné přerušit po první plavecké lekci bez udání důvodu, následně Vám bude vráceno kurzovné s odečtením poplatku za proběhlou lekci. Při pozdějším zrušení kurzu nelze požadovat navrácení kurzovného.
Při zrušení kurzu Vám bude účtován manipulační poplatek 100,- Kč.
Účastník kurzu může být vyloučen při porušení návštěvního řádu bez náhrady kurzovného z celého kurzu.