Návštěvní řád

 

Do Hobitu choďte zdrávi, změny zdravotního stavu konzultujte s vaším lékařem. Do bazénu nesmíte v případě pokud trpíte vy nebo vaše dítě jakoukoli infekční nemocí, projevuje se u vás či u dítěte průjmové onemocnění, akutní onemocnění atd.

Účast na našich kurzech a veškeré změny zdravotního stavu konzultujte s ošetřujícím lékařem vašeho dítěte i vaším lékařem. Lékař musí být seznámen s tím, že plavecké kurzy s dítětem navštěvujete.

Řiďte se pokyny instruktorek.

Do DAC Hobit přicházejte o 15 minut dříve než Vám začíná Vaše cvičební nebo plavecké lekce.

Nenoste s sebou nic cenného. Zamykejte si své věci do určených skříněk. Klíček od botníku si vyžádejte u barové služby. Uložte obuv a drobné věci, uzamkněte skříňku a klíček vraťte barové službě. Při odchodu si vyžádejte klíček, vyjměte boty a klíček vraťte zpět na bar. Pokud budou skříňky obsazeny, služba Vám uschová obuv a osobní věci v recepci. V šatně u bazénu všechny věci uzamkněte ve skříňce klíček uschovejte i s plaveckými věcmi v košíčku. Košík během lekce uložte na polici u bazénu. Po plavecké lekci klíček ponechejte ve skříňce. Závady na zařízení ihned ohlaste instruktorce nebo barové službě.Při ztrátě klíče Vám bude naúčtován poplatek 50,- Kč. Při poškození zámku, nebo skříňky 100,-Kč.

 Kočárek je možno zanechat venku u budovy Hobitu. Zámek a krycí plachtu si můžete zapůjčit na recepci Hobitu.

Před vstupem do bazénu se osprchujte bez plavek, plavky vždy musí být vyprané. Před vstupem do bazénu je nutné umýt celé tělo mýdlem. Toto je nutné provést před plaváním pokaždé. Není možné se osprchovat a obléci plavky doma!

V prostorách bazénu a sprch je nutné se pohybovat obvzlášť obezřetně. Je zde všude mokrý provoz a tedy je nutné dbát zvýšené opatrnosti.V šatnách je zakázáno konzumovat potraviny a nápoje. Klíče od skříněk ponechávejte v zámku, neodnášejte a nedávejte dětem na hraní.

Do bazénu i tělocvičny mohou účastníci kurzů pouze pod dohledem instruktorky, musí vyčkat jejích pokynů.
Pokud dítě použije nočník je vaší povinností tento nočník vynést na WC, vyprázdnit ho, vypláchnout vodou a vydezinfikovat připravenými preparáty a umístit na své místo.

Do bazénu smí s dítětem pouze jedna dospělá osoba.

Fotky či natáčení videa mohou být pořizovány pouze pro soukromé účely a se souhlasem ostatních účastníků kurzu.

Dítě se smí pohybovat v prostorách Hobitu pouze v doprovodu dospělé osoby, která za toto dítě ručí. Tato osoba dohlíží i na to, zda dítě nepoškozuje zařízení DAC Hobit. Za konání dětí v herně plně zodpovídají rodiče.

Je zakázáno dětem používat skluzavku umístěnou na podestě před tělocvičnou. Klouzat se mohou pouze za přítomnosti dospělé osoby. Skluzavka musí být posunuta co nejdále od zábradlí a dospělá osoba, která za dítě zodpovídá musí stát mezi zábradlím a skluzavkou. Pozor tato skluzavka je určena pouze dětem do 25 kg, děti těžší tuto skluzavku nesmí používat.

Návštěvní řád musí dodržovat i osoby, které se v Hobitu pohybují, jako návštěva a nejsou aktivními účastníky kurzů a je povinností účastníka kurzu na pravidla pohybu v Hobitu upozornit.

Pokud jde návštěvník sledovat hodiny k bazénu musí mít sportovní oblečení a čisté, vlastní přezůvky.

Pokud vcházíte do prostoru ohraničen vrátky je vaší povinností vrátka otevřít – nepřekračovat, a pečlivě je za sebou uzavřít.

Každý účastník kurzů i návštěvník DAC Hobit je povinen s tímto řádem seznámit.

Účastník kurzu může být vyloučen při porušení návštěvního řádu bez náhrady kurzovného z celého kurzu.

Obchodní podmínky

Učastníkem kurzu se stáváte po úhradě kurzovného. Každý účastník kurzů DAC Hobit je povinen se seznámit a dodržovat provozní řád. Účastník kurzu může být vyloučen při porušení návštěvního řádu bez náhrady kurzovného z celého kurzu.

Každý účastník kurzu je zodpovědný za to, že nahlásí včas veškeré kontaktní údaje i jejich změny v recepci DAC Hobit.

Zrušení kurzu:

Kurz je možné zrušit po první absolvované lekci bez udání důvodu, následně Vám bude vráceno kurzovné s odečtením poplatku za proběhlou lekci. Při pozdějším zrušení kurzu nelze požadovat navrácení kurzovného. Při zrušení kurzu Vám bude účtován manipulační poplatek 100,-.Účastník kurzu může být vyloučen při porušení návštěvního řádu bez náhrady kurzovného z celého kurzu.

V době epidemiologických opatření jsou kurzy pozastaveny a následně pokračují v době, kdy je možné provoz Hobitu spustit. Lekce se přesouvají. O žádnou z uhrazených lekcí nepřicházíte. Vždy je kurz plně dokončen. Nevracíme kurzovné za dobu přerušení kurzu, všechny lekce Vám jsou k dispozici v náhradních termínech.

Náhradní hodiny

Náhradní hodiny vyhledávejte pomocí náhradového systému na www.dac-hobit.c , NÁHRADY, případné problémy konzultujte přes barovou službu. Náhradní hodiny jsou vypisovány pouze pro některé aktivity pořádané DAC Hobit, aktivity, které nejsou nabízené v rámci náhradních hodin nelze nahrazovat. Náhradní hodiny jsou poskytovány na cvičení a plavání pouze těm, kteří se včas a řádně omluví ze své lekce. Řádná omluva je brána jako omluva do 9,00 téhož dne jako je hodina řádná. Později omluvená hodina propadá bez náhrady. Pokud Vám dorazí sms zpráva o uvolněné lekci, hodina , kterou jste přes náhradový systém hlídali je pro Vás uvolněná a můžete dorazit. Vámi zameškané a řádně omluvené hodiny nejsou přenosné a musí být nahrazeny před ukončením právě probíhajícího kurzu. Plavecké hodiny je možné převádět pouze vyjímečně a to z velice závažných zdravotních důvodů a pouze tehdy pokud tato skutečnost byla nahlášena do poloviny právě probíhajícího kurzu provozní vedoucí nebo jednateli společnosti. U ostatních aktivit tuto službu neposkytujeme.

 

Náhradový systém

Poskytuje Hobitu firma AUKSYS, jejíž program je chráněn a zabezpečen dle vyhlášky GDPR/25.5.2018. Registraci do systému Vám provedeme po zadání kontaktních údajů osobně na recepci Hobitu. Data poslouží pouze pro rezervační systém a k řešení organizačních změn v kurzu spojených s provozem ( rušení lekcí, mimořádná nabídka náhradových hodin, provozní komplikace atp.) Pokud se nepřihlásíte do pokračovacích kurzů Vaše údaje jsou ze systému po uplynutí následujícího kurzu vymazány a instruktoři Hobitu s nimi nemohou nijak disponovat.

K zprovoznění systému je potřeba se zaregistrovat. Tímto vaším krokem budeme mít souhlas s nakládáním vašich osobních údají v rámci rezervačního systému a provozu DAC Hobit. Registrace do náhradového systému je dobrovolná. Registrací získáte přehled o vašich lekcích a možnostech náhrady.

Pokud se rozhodnete náhradový systém nevyužívat ,Hobit vám nebude mít možnost, jak doručit informace o změnách v kurzu a vy tímto berete na vědomí, že se dobrovolně vystavujete možným organizačním komplikacím a problematickému nahrazování vašich lekcí.

Ochrana osobních dat

DAC Hobit s.r.o. shromažďuje data o účastnících kurzů pouze za účelem registrace do Vámi vybraného kurzu. Pokud využijete Hobitovský náhradový systé využíváme Vaše data k chodu náhradového systému. Tím zkvalitňujeme organizaci Vašich kurzů. Registrace do náhradového systému není nutná. Neúčastí v náhradovém systému však nebudete dostávat informace o průběhu a organizačních změnách kurzu.

Vaše osobní data a data dítěte jsou uchovávána jen na dobu nutnou tj . do ukončení následujícího kurzovního období, po absolvování vámi zakoupeného kurzu. Po této době jsou Vaše data v souladu s GDPR odstraněna a dále je nelze dohledat.